Zákonné zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť G-Performance EU s.r.o. sa snažila zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť informácií uvedených na tejto webovej stránke. Informácie sa však poskytujú "tak, ako sú" bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť G-Performance EU s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, obsah, úplnosť, zákonnosť alebo spoľahlivosť informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke.

Nie sú poskytnuté žiadne záruky, sľuby a/alebo vyhlásenia akéhokoľvek druhu, vyjadrené alebo predpokladané, pokiaľ ide o povahu, štandard, presnosť alebo iné informácie uvedené na tejto webovej stránke, ani vhodnosť alebo inak informácií pre vaše konkrétne okolnosti.

Nemôžeme zaručiť, že táto webová stránka neobsahuje počítačové vírusy ani nič iné, čo má deštruktívne vlastnosti, aj keď pre prevenciu robíme všetko, čo je v našich silách.

Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy (priamu, nepriamu, následnú alebo inú), či už vyplývajúcu zo zmluvy, deliktu alebo inak, ktorá môže vzniknúť v dôsledku vášho používania (alebo neschopnosti používať) tejto webovej stránky alebo z vášho používania (alebo nepoužívania) informácií na tejto stránke. Táto webová stránka poskytuje odkazy na iné webové stránky vo vlastníctve tretích strán. Obsah takýchto stránok tretích strán nie je pod našou kontrolou a nemôžeme a nebudeme niesť zodpovednosť za informácie alebo obsah týchto stránok. Odkazy na takéto stránky tretích strán sa nemajú brať ako potvrdenie stránky tretej strany spoločnosťou G-Performance EU s.r.o. alebo akýchkoľvek produktov propagovaných, ponúkaných alebo predávaných na stránkach tretích strán, ani za to, že takéto stránky sú bez počítačových vírusov alebo ničoho iného, čo má deštruktívne vlastnosti. Nemôžeme a nepreberáme zodpovednosť za zhromažďovanie alebo používanie osobných údajov z akejkoľvek stránky tretej strany. Okrem toho nepreberáme zodpovednosť za presnosť reklám tretích strán.

G-Performance EU s.r.o. je spoločnosť so sídlom na Slovensku s registračným číslom spoločnosti 47647604 so sídlom Daxnerova 1186/8, 05001 Revuca, Slovensko.