Právne upozornenie

G-Performance EU s.r.o. podnikol všetky kroky na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti informácií poskytnutých na tejto webovej stránke. Tieto informácie sa však poskytujú „tak ako sú“ bez záruky akéhokoľvek druhu. G-Performance EU s.r.o. neakceptuje žiadnu zodpovednosť za presnosť, obsah, úplnosť, zákonnosť alebo spoľahlivosť informácií uvedených na tejto webovej stránke.

Neposkytujú sa žiadne záruky, sľuby a / alebo vyhlásenia akéhokoľvek druhu, vyjadrené alebo implikované, pokiaľ ide o povahu, štandard, presnosť alebo iné, informácií poskytnutých na tejto webovej stránke, ani o vhodnosť alebo iné informácií pre vaše konkrétne okolnosti.

Nemôžeme zaručiť, že táto webová stránka neobsahuje žiadne počítačové vírusy ani nič iné, čo má ničivé vlastnosti, aj keď venujeme maximálne úsilie

Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody akéhokoľvek charakteru (priame, nepriame, následné alebo iné), či už vzniknú v zmluve, deliktu alebo inak, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vášho používania (alebo neschopnosti používať) túto webovú stránku. alebo z vášho používania (alebo nepoužívania) informácií na tejto stránke. Táto webová stránka poskytuje odkazy na iné webové stránky vlastnené tretími stranami. Obsah týchto stránok tretích strán nie je pod našou kontrolou a nemôžeme a nebudeme niesť zodpovednosť za informácie alebo ich obsah. Odkazy na stránky tretích strán sa nemajú považovať za potvrdenie zo strany spoločnosti G-Performance EU s.r.o. stránky tretích strán alebo akékoľvek produkty propagované, ponúkané alebo predávané na stránke tretej strany, ani že takéto stránky neobsahujú počítačové vírusy ani nič iné, čo má deštruktívne vlastnosti. Nemôžeme a nepreberáme zodpovednosť za zhromažďovanie alebo používanie osobných údajov z akejkoľvek tretej strany. Okrem toho neakceptujeme zodpovednosť za presnosť reklamy tretej strany.

G-Performance EU s.r.o. je spoločnosť registrovaná na Slovensku s registračným číslom 47647604 so sídlom Daxnerova 1186/8, 05001 Revúca, Slovensko.